Sustainnovation, niets is onmogelijk als het om verduurzamen gaat

Technologische en vooral innovatieve oplossingen helpen vastgoedeigenaren om de verduurzaming van hun vastgoed te versnellen. ING Real Estate Finance brengt haar klanten daarom graag in contact met innovatieve partijen die hen kunnen helpen met de verduurzaming van hun vastgoed. Deze ontwikkelingen hebben onder andere ook geleid tot de introductie van een nieuwe tool 'de Energierobot', die ING samen met CFP Green Buildings heeft ontwikkeld en tijdens de PROVADA wordt gelanceerd.

 

Peter Göbel, Algemeen directeur ING Real Estate Finance Nederland: "Nederlandse gebouwen verspillen energie. Van alle duurzaam opgewekte energie in Nederland wordt veel door gebouwen verspild. Het opsporen en voorkomen van deze verspilling is veruit de goedkoopste maatregel om CO2-uitstoot te reduceren. Tegelijkertijd is van buitenaf niet zomaar te zien waar in gebouwen verspilling plaatsvindt en heeft dit bovendien vaak geen prioriteit. Dit kan resulteren in gebouwen die een energielabel A hebben maar toch het verbruik van een G-label hebben. Om dit inzichtelijk te maken én er wat aan te doen introduceert ING de Energierobot. Door de toevoeging van nieuwe tools, maar ook door partnerships aan te gaan met b.v. PHYSEE Powerwindows) wordt de app steeds meer een platform van verduurzaming en innovatie. Een platform waarbij ING inzichtelijk maakt welke maatregelen er genomen moeten worden en de klant in contact brengt met partijen die daarbij kunnen helpen. De Energierobot wordt ondergebracht in de ING REF Duurzaam App." Op het gebied van financiële dienstverlening staan technologische ontwikkelingen niet stil. Klanten verwachten van een bank online aanwezigheid en tools om inzicht te krijgen in hun financiële situatie. ING Real Estate Finance is vergevorderd in de ontwikkeling van een digitale toegangspoort voor de klant. Deze wordt in de zomer gelanceerd. De eerste versie wordt door een kleine groep klanten getest en samen met hen verder ontwikkelt. Later in het jaar volgt een introductie voor alle klanten. Via deze digitale toegang krijgt de klant inzicht in de portefeuille op detailniveau en uiteraard is er een koppeling met de ING REF Duurzaam App en het platform. In de komende jaren wordt het met functionaliteiten

uitgebreid, denk hierbij aan het uploaden van de benodigde stukken en offerteaanvragen. 

 

Innovatiedag op Strijp-T in Eindhoven
ING wil, naast het delen van kennis over de verduurzaming van vastgoed, het nog concreter maken door haar klanten in contact te brengen met innovatieve bedrijven die hen kunnen helpen bij de verduurzaming. Op woensdag 25 april organiseerde ING een innovatiedag waarbij haar klanten werden geïnspireerd om innovatie en circulariteit in te zetten bij de verduurzaming van hun vastgoed. De dag vond plaats op Strijp-T (het oude Philipsterrein) in Eindhoven. Het oude Philipsterrein is met respect voor sfeer en architectuur gerenoveerd en geoptimaliseerd voor duurzame bedrijfsvoering en daardoor een inspirerende locatie voor de innovatiedag. Tijdens het event vertelden Ad van Berlo en Lennart Graaff over hoe zij innovatie in de gebouwde omgeving zien. Bij beiden werd duidelijk dat samenwerking tussen de bewoners en de omgeving tot nieuwe inzichten en ontwikkelingen kan leiden. Co-creatie is belangrijk om tot innovatieve oplossingen te komen. Een van de eerste gebruikers is Ad van Berlo,
hoogleraar aan de TU Eindhoven en oprichter van het design gedreven innovatieburo VanBerlo. Ad van Berlo:
"Het design van een gebouw gaat niet puur over hoe het er uit ziet of werkt, maar om het waarom. Een gebouw en zijn omgeving moeten naadloos aansluiten bij de gebruiker qua manier van werken, identiteit, cultuur en ambities en deze ondersteunen. Strijp-T als gebied en het Innovation Powerhouse als gebouw zijn lichtende voorbeelden waar gelijkgestemde innovatieve bedrijven samenwerken aan relevante thema's van nu, zoals digitalisatie en de energietransitie." Lennart Graaff, een van de oprichters van BLOC en initiatiefnemer van Dutch Windwheel en Dutch Mountains sprak over het gebouw als service. "De wereld verandert. We zitten nu op een 'tipping-point' in de vastgoedsector. Circulariteit wordt serious business. Technologiebedrijven gaan vastgoed ontwikkelen en vastgoedontwikkelaars worden technologiebedrijven. Projecten als The Dutch Mountains, The Dutch Windwheel en The Gallery laten zien dat een radicale aanpak bedrijven kan verleiden samen te werken aan hoge ambities en een betere, duurzame maatschappij." Tijdens het event presenteerde een achttal proptechs zich en konden de bezoekers van de innovatiedag verder met hen kennismaken tijdens de borrel. Een van de proptechs die zich presenteerde tijdens het event was ING REF Duurzaam-partner PHYSEE.
Maarten de Haas: "PHYSEE is er als eerste ter wereld in geslaagd om volledig transparante, energie- en data genererende ramen te ontwikkelen. Hiermee zijn de gevels van gebouwen slim en volledig autonoom. We gebruiken het hele glazen gevel oppervlak om zoveel mogelijk energie op te wekken door middel van gepatenteerde zonnecel-technologie, terwijl sensoren in de ramen iedere ruimte apart optimaliseren op het gebied van comfort en climate control. Hiermee verlagen we de energiekosten tot wel 20%, verhogen we het comfort van de gebruikers en dragen we op een esthetisch verantwoorde manier bij aan het verduurzamen van ons vastgoed. Bovendien verlagen we installatiekosten tijdens het bouwproces, omdat er bespaard kan worden op bekabelingskosten naar de gevel, die wekt nu zelfstandig en 100% duurzaam haar eigen energie op."

 

 

5-Stappenplan

ING Real Estate Finance stopt niet bij het financieren van duurzaamheidsinvesteringen, maar helpt ook met
het geven van inzicht in de te nemen maatregelen en de kosten en baten ervan. 

 

DAGVOORZITTER HELGA VAN LEUR

 

Investeringsplan van aanpak 

Vooruitlopend op de wetgeving in 2023 vraagt ING van elke klant om een plan van aanpak in te dienen bij een financieringsaanvraag. ING heeft een checklist voor haar klanten gemaakt, waarmee zij meer inzicht krijgen in de huidige duurzaamheidstatus van hun portefeuille en de eventuele maatregelen die nog moeten worden genomen. Met deze checklist, het ING REF Duurzaam Investeringsplan van Aanpak, geeft ING de klant een leidraad voor het formuleren en implementeren van de juiste duurzaamheidsstrategie voor de portefeuille. Uitgebreide informatie over het 5-Stappenplan en de checklist is te vinden op de website van ING Real Estate Finance (www.ingref.nl).

 


Programma op de PROVADA 
ING Real Estate Finance is ook dit jaar aanwezig tijdens de PROVADA op de vertrouwde plek in hal 10. Medewerkers van ING Real Estate Finance, ING Groenbank, CFP Green Buildings en van Van Draeckeburgh zijn aanwezig. Indien u geïnteresseerd bent in een gesprek volgens het 5-Stappenplan dan is het mogelijk om op de stand een gesprek te voeren met al deze partijen om de tafel.

 bron: PropertyNL

Terug