Fontys ICT ook in gebouw TQ Strijp-T Eindhoven

Gebouw TQ op Strijp-T in Eindhoven wordt verbouwd voor diverse nieuwe bedrijven. Op de voorgrond links een klein deel van het Gloeilampplantsoen. © Michel Theeuwen

 

 

Fontys ICT ook in gebouw TQ op Strijp-T Eindhoven

 

EINDHOVEN Fontys ICT gaat een vestiging openen op Strijp-T, in het grote hoofdgebouw. Een aparte commissie van gemeente en eigenaar gaat uitmaken wie zich verder op het bedrijventerrein-nieuwe-stijl mag vestigen.

 

Michel Theeuwen

Fontys ICT heeft al eerder aangekondigd te kijken naar een vestiging in de buurt van bedrijven waar de studenten ook gaan werken. Toen viel al de naam van Strijp-T. Na de zomer gaat een deel van de opleiding daar aan de slag in een ruimte die ook voor startende bedrijven toegankelijk wordt.

Dat bleek dinsdagavond in de gemeenteraad. Die besprak de uitgangspunten voor een flexibel bestemmingsplan voor Strijp-T, het gebied tussen Zwaanstraat, Beukenlaan en Achtseweg-Noord, bij station Strijp-S. Het grootste deel van het terrein is eigendom van GEVA BV, het vastgoedbedrijf van de familie Goevaers uit Best.

 

Energiecentrale
Het eerste pand dat zij ontwikkeld hebben is de energiecentrale TR, voor ontwerpbureau Van Berlo en andere creatieve, innovatieve bedrijven. In gebouw TQ ernaast is op 40.000 vierkante meter ook plaats voor maakbedrijven, zoals 3D-metaalprinter Additive Industries en CTouch (schermen), maar ook creatieve bedrijven die de startfase zijn ontgroeid en waarvoor bijvoorbeeld Strijp-S tet klein is geworden. Ook onderwijsinstellingen horen er dus thuis, zoals Fontys ICT, maar dan moet er wel een link zijn met de bedrijven op Strijp-T. Dat geldt ook voor administratieve bedrijven. Een advocatenkantoor in echtscheidingen krijgt geen ruimte, maar een in ict gespecialiseerde concurrent mogelijk wel, aldus wethouder Staf Depla.

 

Wethouder Staf Depla
Wethouder Staf Depla © Gemeente Eindhoven

 

Commissie
Om de mix van maken, creëren en innoveren te garanderen gaat een commissie van gemeente en eigenaar GEVA BV bepalen welke bedrijven zich daar mogen vestigen. Dat is een bijzondere constructie want dat gebeurt op basis van afspraken met privaatrechtelijke grond, dus niet volgens het bestemmingsplan. Ook worden er geen vaste categorieën voor milieubelasting van bedrijven gehanteerd. Die zijn volgens de gemeente achterhaald. Depla benadrukte op vragen van de gemeenteraad dat de milieu-eisen wel blijven bestaan. De omwonenden en bedrijven worden dus wel gewoon beschermd tegen te zware industrie.

Om zo'n flexibel bestemmingsplan mogelijk te maken heeft de gemeente een experimentstatus aan gevraagd bij het rijk. Depla zegt dat alle seinen op groen staan daarvoor; hij verwacht de toezegging snel binnen te hebben. Dat is nodig ook omdat het bestemmingsplan al in augustus voor het eerst ter inzage moet komen te liggen.

Toch is dat niet voor alle bedrijven op tijd. Sommige nieuwkomers kunnen zich dan niet vestigen op Strijp-T omdat het oude plan alleen zware bedrijvigheid toestaat. Toen alleen Philips er zat, kon dat bedrijf er wel kantoren vestigen, maar in nieuwe gevallen lukt dat niet.

 

Zwaanstraat
Op Strijp-T komen uiteindelijk 5500 tot 7500 mensen te werken, schat de gemeente in. Enkele raadsleden vroegen zich af of het bedrijventerrein wel fatsoenlijk bereikbaar is, zeker nu de Zwaanstraat afgesloten is. Volgens Depla blijkt uit onderzoek dat de huidige infrastructuur filebestendig is. Die studie wordt onderdeel van het bestemmingsplan.

GEVA BV is inmiddels met gebiedsupervisor Adriaan Geuze begonnen aan een masterplan voor fase 2 van Strijp-T. Dat is het gebied achter de gebouwen TQ en TR tot aan het oude pompgebouw waar nu het bedrijf Settles is gevestigd. Ook het pand van KMWE/Dutch Aerospace zal dan meegenomen worden. KMWE gaat naar de Brainport Industries Campus maar Aerospace blijft voorlopig op Strijp-T werken.

 

Het Gloeilampplantsoen - hier gezien vanaf station Strijp-S -is ongeveer voor de helft veranderd in een aangeharkte vlakte met zand. Alleen de bomen staan nog overeind. Op de foto van vorig jaar werd nog gewerkt aan de energiecentrale TR.
Het Gloeilampplantsoen - hier gezien vanaf station Strijp-S -is ongeveer voor de helft veranderd in een aangeharkte vlakte met zand. Alleen de bomen staan nog overeind. Op de foto van vorig jaar werd nog gewerkt aan de energiecentrale TR. © Michel Theeuwen

 

Ook het Gloeilampplantsoen, het in de vorm van een lampje aangelegde plantsoen bij station Strijp-S, werd nog even besproken dinsdagavond. Volgens wethouder Wilbert Seuren lopen er nog gesprekken met eigenaar Atom Zhou. Die wil een deel van het plantsoen bebouwen, maar de gemeente staat dat niet toe. Zhou, in de zaal aanwezig, ontkende na afloop dat er nog serieus gepraat werd. ,,Wij hebben een gesprek geïnitieerd, maar dat heeft niets opgeleverd. Er wordt nu niet meer gepraat", aldus de Haagse vastgoedman.

 

bron

Terug